IP-bloggen

EU SPC Ekspertmøde danner rammerne for diskussioner blandt SPC-eksperter, hvor der sættes fokus på de nyeste tendenser og aktuelle problemstillinger vedrørende supplerende beskyttelsescertifikater (SPC).

Der vil være talere fra ind- og udland, som stiller skarpt på emner som håndhævelse af SPC ved Patentdomstolen og EU-Domstolens nyeste afgørelser vedrørende SPC og hvilken betydning de har for fremtiden.

Ekspertmødet er et årligt arrangement, som de europæiske patentmyndigheder på skift står for at arrangere. I år er det Patent- og Varemærkestyrelsen, der er vært for mødet, som afholdes den 11. november 2014.

Vil du vide mere, kan du se Læs mere...
Formanden for den forberedende komité (der arbejder på etablering af den fælles patentdomstol) har inviteret en lille gruppe af eksperter til at rådgive ham og koordinatorerne for de arbejdsgrupper, der er etableret under den forberedende komité, om relevante arbejdsprocesser.

Du kan læse mere om ekspert panelet her.

Den forberedende komité har i går eftermiddags ligeledes offentliggjort en opdateret version af tidsplanen (Roadmap) for komitéens arbejde. Det opdaterede Roadmap kan ses her.

De, der har udtrykt interesse for at blive teknisk eller juridisk dommer ved den fremtidige fælles patentdomstol, skulle nu have modtaget en tilbagemelding på deres ansøgning fra formanden for den forberedende komité.

Den forberedende komité, som har til opgave at gøre den fælles patentdomstol operationel og klar til ikrafttrædelse, publicerede i september 2013 et ’Call for Expression of Interests of Candidate Judges of the future UPC’ der henvendte sig til personer, som måtte ønske på sigt at bestride en stilling som juridisk eller teknisk kvalificeret dommer ved den fælles patentdomstol. Se tidligere blog indlæg Læs mere...

I maj 2014 oplyste vi på bloggen om, at styrelsen havde politianmeldt Varemærkeorganisation Danmark A/S og Dansk Varemærke Fornyelse A/S (se kommentar af 22. maj 2014 til blogindlægget http://ip-bloggen.dkpto.dk/journal_comments.asp?Journalid=1755).

Styrelsen har fra Politiet fået oplyst, at Dansk Varemærke Fornyelse A/S har nedlagt deres danske hjemmeside og har stoppet deres aktivitet i Danmark. Politiet har derfor også valgt at henlægge sagen for så vidt angår Dansk Varemærke Fornyelse A/S.

På baggrund af den såkaldte Tegernsee Gruppe’s (bestående af USA, Japan, EPO, England, Tyskland, Frankrig og Danmark) arbejde gennemførte styrelsen den 25. januar 2013 en høring i form af et spørgeskema omkring international patentlovsharmonisering indenfor fire udvalgte emner: 1) Grace Period, 2) Publication of Applications, 3) Conflicting Applications, og 4) Prior User Rights.

På baggrund af de høringer der er gennemført i Tegernsee Gruppen foreligger der en endelig rapport, der indikerer brugernes (fordelt på regioner Europa, USA og Japan) syn på de enkelte elementer indenfor de fire ovennævnte, udvalgte Læs mere...

I forbindelse med det kommende arbejdsgruppemøde i Legal Working Group on the Madrid System, som finder sted fra 20. til 24. oktober 2014, har styrelsen sendt tre af de forslag, som skal diskuteres på mødet i høring til styrelsens høringskreds. Du kan se høringsbrevet her.
Patent- og Varemærkestyrelsen har samarbejdet med myndighederne på Færøerne om at ajourføre lovgivningen inden for styrelsens ressort for Færøerne. Arbejdet er nu kommet så langt i processen, at det forventes, at sagen vil blive behandlet i Lagtinget på Færøerne ultimo september 2014. Ajourføringen af lovgivningen for Færøerne vil bl.a. få betydning for fristen for videreførelse af internationale patentansøgninger (PCT).

Der vil blive informeret nærmere på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, når nye oplysninger foreligger.
WIPO har etableret en database – Global Brand Database hvorfra det er muligt at søge varemærkedata fra en række lande rundt om i verden. WIPO arbejder på at få så mange lande med som muligt. På nuværende tidspunkt kan der søges i data fra 14 forskellige lande, herunder USA, Canada og New Zealand.

Man kan således ved en enkelt søgning søge på varemærkedata fra alle de deltagende lande.

Danske varemærkedata er nu inkluderet i WIPOs Global Brand Database.

Du finder Global Brand Database her

Små og mellemstore virksomheder, der kun har begrænset erfaring med IPR-systemet, kan høste markante fordele, hvis de fra starten tager stilling til, hvordan de mange IPR-muligheder udnyttes bedst i deres forretning. Det kan mange have behov for støtte til, og gerne fra de, der i forvejen kender deres forretning – f.eks. deres revisor. 

Patent- og Varemærkestyrelsen har sammen med Industriens Fond udviklet projektet IPR Business Insight. Industriens Fond finansierer det tre-årige projektet med 4,7 mio. kroner. Projektet skal klæde bl.a. revisorer, bestyrelsesmedlemmer, projektledere og udviklingskonsulenter på til bedre at vejlede de små og mellemstore virksomheder, de allerede er i kontakt Læs mere...
Erhvervsstyrelsen har udsendt følgende:

”Internettet og dets udvikling har stor betydning for os alle, og derfor er spørgsmålet om, hvordan man skal styre og administrere denne fælles ressource i fremtiden vigtigt.

Fremtidens internetforvaltning er blevet et højpolitisk emne på den internationale dagsorden, og der er et pres for at ændre den nuværende forvaltningsmodel. Spørgsmål om reform og regulering af internettet drøftes i et stigende antal internationale fora og processer, som ikke altid er åbne for alle interessenter.

Til brug for den danske deltagelse i kommende møder og forhandlinger sendes hermed den foreløbige danske position vedrørende Læs mere...

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241