IP-bloggen

WIPO har oplyst, at Japan har tiltrådt Geneve-aftalen, der er en del af Haag-arrangementet omkring international registrering af design.

Tiltrædelsen sker med virkning fra den  13. maj 2015.

Fra den 16. til 20. marts 2015 afholdes det 33. møde i SCT (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) i WIPO.

 På programmet er bl.a. en ny Design Law Treaty (DLT). Patent- og Varemærkestyrelsen har ved tidligere møder ( dog ikke de seneste 3) omkring DLT foretaget høring. Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er sådanne nyheder i forhold til tidligere møder, at en høring bør foretages.

Det kan samtidig nævnes, at styrelsens opfattelse er, at de fleste hindringer for en Design Law Treaty er ved at være ryddet af vejen. Vi har linket til arbejdspapirerne her og Læs mere...

Det er igen muligt at logge ind i IP Client med NemID medarbejdersignatur på nøglekort.
Den 5. februar 2015 mellem kl. 17.00 og kl. 19.00 vil IP Client være utilgængeligt for alle brugere. Vi foretager installationen af en ny login-løsning, så brugere med NemID nøglekort igen kan logge ind.

EU Observatoriet mod IPR-krænkelser har åbnet for ansøgninger til en pulje af midler til awareness raising initiativer om betydningen af IPR. Både private og offentlige parter kan ansøge om midlerne.

Den samlede pulje i år er på 500.000 EUR, som uddeles i portioner på imellem 15.000 EUR og 50.000 EUR. Deadline for ansøgning er den 31. marts 2015.

Observatoriet forventer fremadrettet at tilbyde finansieringsmuligheder til awareness raising initiativer på årlig basis.

Du kan læse mere om Observatoriets "call for proposals" her på Læs mere...

De deltagende patentmyndigheder i den Globale PPH aftale er blevet enige om, at benytte en fælles PPH ansøgningsformular. Det skulle gerne gøre det endnu lettere for myndigheder og brugere at anvende PPH. Se mere om den Globale PPH aftale og den nye PPH formular her.
Vi oplever i øjeblikket visse problemer med login via NemID medarbejdersignatur på nøglekort. Der er ikke problemer med de andre login muligheder, og der kan derfor forsat logges ind med NemID medarbejdersignatur på nøglefil og med EPO Smart Cards. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt, og skulle der være problemer i den forbindelse, kan du kontakte Tom Petersen på TPE@dkpto.dk eller 43508220.
Som nævnt i tidligere blogindlæg har Patent- og Varemærkestyrelsen samarbejdet med myndighederne på Færøerne om at ajourføre lovgivningen inden for styrelsens ressort for Færøerne. Sagen bliver i øjeblikket behandlet i Lagtinget på Færøerne, og det forventes, at behandlingen bliver afsluttet i januar 2015.

En samlet ajourføring af lovgivningen for Færøerne vil indebære, at designloven og lov om brugsmodeller bliver sat i kraft for Færøerne, og at en række ændringer af varemærkeloven og patentloven ligeledes bliver sat i kraft. Dette vil bl.a. få betydning for fristen for videreførelse af internationale patentansøgninger Læs mere...

Den særlige komité (Select Committee), der består af repræsentanter fra alle de lande, der deltager i patentreformen, har på et møde den 9. december 2014 principielt godkendt et udkast til regel 1-24 vedrørende enhedspatentbeskyttelse.

Udkast til regel om finansielle spørgsmål (regel 25) vil blive behandlet senere hen i forbindelse med øvrige drøftelser om budgetmæssige og finansielle spørgsmål i relation til enhedspatenter.

Regelsættet er derfor endnu ikke formelt vedtaget.

Regeludkastet kan læses her.

Læs mere...

Patent- og Varemærkestyrelsen er nu live på Designview.

Designview er et online værktøj, der som den designmæssige pendant til TMview, gør det muligt gratis at søge i designs fra de deltagende lande. Med Patent- og Varemærkestyrelsens tilføjelse af omkring 27.000 danske designs giver Designview nu information om og adgang til næsten 2,7 mio. designs fra i alt 23 deltagende kontorer.

Patent- og Varemærkestyrelsens deltagelse i Designview er et resultat af det såkaldte Cooperation Fund samarbejde med OHIM og de europæiske varemærkekontorer om udviklingen af en række databaser og værktøjer.

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243