Gør idéer til aktiver

IP-bloggen

Fra i dag den 1. april 2014 er styrelsen blevet en del af den harmoniserede database TMclass, som er en fælles database med godkendte klassificeringstermer. Du kan læse OHIMs officielle annoncering af styrelsens tilslutning her http://tmclass.tmdn.org/ec2/news

Styrelsens tilslutning til TMclass er et resultat af et langt og produktivt samarbejdet med OHIM. Styrelsen har blandt andet bistået med oversættelsen og valideringen af de danske termer i den harmoniserede database. Tilslutningen til TMclass betyder, at de over 60.000 forhåndsgodkendte klassificeringstermer i TMclass nu også som udgangspunkt kan accepteres af Styrelsen.

Vi arbejder i øjeblikket på at få Læs mere...

På baggrund af en offentlig høring i 2013 forligger der nu et revideret udkast til procesreglement for den fælles patentdomstol. Udkastet til procesreglementet kan ses på den forberedende komités hjemmeside, hvor den videre proces for arbejdet med færdiggørelsen af procesreglementet også er beskrevet. Tidligere blogindlæg om høringen vedrørende procesreglementet kan ses her.

Folketinget har den 26. februar 2014 vedtaget en ny Lov om internetdomæner, loven trådte i kraft 1. marts 2014.


Bestemmelsen om god domænenavnsskik er nu at finde i lovens § 25, stk. 1. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at denne bestemmelse er en indholdsmæssig delvis videreførelse af den tidligere lovs § 12, stk. 1. Med § 25, stk. 1 sikres det, at god domænenavnsskik kan virke efter hensigten som en egentlig generalklausul, hvis indhold og anvendelse udfyldes af klagenævn og domstole uden begrænsning som følge af administrators eventuelt fastsatte forretningsbetingelser og vilkår om forhold, der Læs mere...


Den 25. maj 2014 er der folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal tilslutte sig den fælles patentdomstol.

Regeringen har påbegyndt en oplysningsindsats om den europæiske patentreform. Se mere på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside samt på patentreformen.dk.

Vi har i dag udsendt et brugerbrev vedrørende styrelsens indførelse af de nye fælles retningslinjer for godkendelse af klassificeringstermer.

Læs brugerbrevet her: http://ip-professionelle.dkpto.dk/media/21945341/brugerbrev%2020.%20februar%202014.pdf


Vil du fremover modtage vores brugerbreve via e-mail? Tilmeld dig online her: http://ip-professionelle.dkpto.dk/nyhedsbreve/VMD.brugerbrev.htm

Sydkorea kommer med i TMview

Fra den 12. februar 2014 har The Korean Intellectual Property Office (KIPO) tilgængeliggjort deres varemærkedata i databasen TMview.

Implementeringen af KIPO i TMview er et konkret resultat af det internationale samarbejde som administreres af OHIM i samarbejde med de nationale varemærkekontorer.

Med denne udvidelse er der nu 35 nationale varemærkekontorer som tilgængeliggøre deres varemærkedata i TMview og tilføjelsen af KIPOs 2,7 millioner varemærker giver TMview nu adgang til information om mere end 23 millioner varemærker.

Siden introduktionen den 13. april 2010 er der blevet foretaget mere end 5 millioner søgninger fra 205 Læs mere...
Fra den 17. til 21. marts 2014 afholdes det 31. møde i SCT (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) i WIPO.

På programmet er bl.a. en ny Design Law Treaty (DLT). Patent- og Varemærkestyrelsen har ved tidligere møder ( dog ikke det seneste) omkring DLT foretaget høring. Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er sådanne nyheder i forhold til tidligere møder, at en høring bør foretages. Det kan samtidig nævnes, at styrelsens opfattelse er, at de fleste hindringer for en Design Law Treaty er ved at være ryddet af vejen

 Vi vedlægger et link til mødepapirerne Læs mere...

Baggrunden for dommen er en række spørgsmål stillet af Højesteret i den såkaldte Rolex-sag, der angår hvorvidt en dansk forbruger, som havde købt et Rolex-kopiur via en kinesisk internetbutiks hjemmeside, skal anerkende, at uret lovligt er tilbageholdt i tolden, og skal destrueres uden erstatning til forbrugeren.


EU-Domstolens dom kan læses via dette link til stoppiraterne.dk.

Kampagnen gik i luften i dag. Den opfordrer alle forbrugere til at overveje bagsiden af den omfattende handel (250 milliarder USD årligt) med piratkopierede og varemærkeforfalskede varer - og at man ved køb af disse varer kan være med til at støtte og finansiere organiseret kriminalitet, dårlige arbejdsforhold mv., ligesom der kan være sundheds- og sikkerhedsmæssige farer forbundet med varerne.

Kampagnevideoen kan ses på you-tube via dette link. Videoen bliver i dag vist på NASDAQ skærmen på New York’s Times Square og i den kommende tid på flere internationale tv-stationer.

FN opfordrer alle Læs mere...

Den 1. januar 2014 trådte den nye version af Nice Klassifikationen i kraft. Der er tale om 2014 versionen af den 10. udgave af Nice Klassifikationen. Den nye version går i WIPO under navnet NCL (10-2014).

Nice Klassifikationen version 10-2014 ligger på dansk på vores hjemmeside:

http://www.dkpto.dk/vaerktoejer/klassifikationer/nice-klassifikation.aspx  

Endvidere kan den nye version findes på WIPO’s hjemmeside på engelsk og fransk. På WIPO’s hjemmeside kan du også se hvilke ændringer, der er lavet i hver klasse. Dette gøres ved at vælge ”Modifications” i fanebladet Læs mere...

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239