IP-bloggen

Danske virksomheder med IP-rettigheder(patenter, varemærker, design og brugsmodeller) klarer sig generelt set bedre end gennemsnittet af danske virksomheder, når det kommer til at skabe flere arbejdspladser, større omsætning og øge eksporten. Det dokumenterer Danmarks Statistik i sin seneste publikation: ” Innovation og forskning 2014”.

Danske virksomheder, som beskytter deres IPR (og dermed er IPR-aktive), har fra 2006 til 2012 haft en vækst i beskæftigelsen på tre procent, mens danske virksomheder under et i samme periode har oplevet et fald på seks procent i beskæftigelsen. Også ift. omsætning og eksport har IPR-aktive virksomheder oplevet en større stigning end virksomheder Læs mere...

Den forberedende komité inviterer til test af en prototype for et e-filing system / sagshåndteringssystem til den fælles patentdomstol.

Test og feedback er mulig her.

Formålet med prototypen er at teste holdbarheden af et cloud-baseret, off-the-shelf, konfigureret system til den fælles patentdomstol, hvor data lagres af en leverandør, og sikkert kan tilgås fra ethvert sted.

Du kan læse mere på den forberedende komités hjemmeside.

Lovforslag sendt i høring
Af RBJ, 03-10-2014 11:25:39
Patent- og Varemærkestyrelsen har den 2. oktober 2014 sendt et lovforslag i høring.

Formålet med lovforslaget er bl.a. at etablere en håndhævelsesenhed i Patent- og Varemærkestyrelsen. Herudover indeholder lovforslaget en ændring af kravene i forbindelse med validering af europæiske patenter i Danmark samt en ændring af publiceringsgebyret for patentskrifter.

Se nærmere på høringsportalen.
Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra varemærkeindehavere, som er blevet uopfordret kontaktet af et slovakisk firma, ITPS (International Trademark and Patent Service).

Der er tilsyneladende tale om et privat register, som mod betaling på næsten 1000 Euro tilbyder optagelse i deres register.

Der synes ikke at være nogen fordele ved at være optaget i registeret, og vi vil opfordre indehavere til at være opmærksomme ved disse henvendelser.

Det slovakiske register har ingen forbindelse med Patent- og Varemærkestyrelsen.

Styrelsen har i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU (se Konvergens Programmet) udarbejdet en fælles praksisbeskrivelse vedrørende forvekslelighedsvurderingen i tilfælde, hvor mærkerne eller dele heraf skal betragtes som "svage".

Denne praksisbeskrivelse kan findes i "Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for registrering – risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)".

Fællesmeddelelsen giver ikke anledning til ændringer i styrelsens Læs mere...

EU SPC Ekspertmøde danner rammerne for diskussioner blandt SPC-eksperter, hvor der sættes fokus på de nyeste tendenser og aktuelle problemstillinger vedrørende supplerende beskyttelsescertifikater (SPC).

Der vil være talere fra ind- og udland, som stiller skarpt på emner som håndhævelse af SPC ved Patentdomstolen og EU-Domstolens nyeste afgørelser vedrørende SPC og hvilken betydning de har for fremtiden.

Ekspertmødet er et årligt arrangement, som de europæiske patentmyndigheder på skift står for at arrangere. I år er det Patent- og Varemærkestyrelsen, der er vært for mødet, som afholdes den 11. november 2014.

Vil du vide mere, kan du se Læs mere...
Formanden for den forberedende komité (der arbejder på etablering af den fælles patentdomstol) har inviteret en lille gruppe af eksperter til at rådgive ham og koordinatorerne for de arbejdsgrupper, der er etableret under den forberedende komité, om relevante arbejdsprocesser.

Du kan læse mere om ekspert panelet her.

Den forberedende komité har i går eftermiddags ligeledes offentliggjort en opdateret version af tidsplanen (Roadmap) for komitéens arbejde. Det opdaterede Roadmap kan ses her.

De, der har udtrykt interesse for at blive teknisk eller juridisk dommer ved den fremtidige fælles patentdomstol, skulle nu have modtaget en tilbagemelding på deres ansøgning fra formanden for den forberedende komité.

Den forberedende komité, som har til opgave at gøre den fælles patentdomstol operationel og klar til ikrafttrædelse, publicerede i september 2013 et ’Call for Expression of Interests of Candidate Judges of the future UPC’ der henvendte sig til personer, som måtte ønske på sigt at bestride en stilling som juridisk eller teknisk kvalificeret dommer ved den fælles patentdomstol. Se tidligere blog indlæg Læs mere...

I maj 2014 oplyste vi på bloggen om, at styrelsen havde politianmeldt Varemærkeorganisation Danmark A/S og Dansk Varemærke Fornyelse A/S (se kommentar af 22. maj 2014 til blogindlægget http://ip-bloggen.dkpto.dk/journal_comments.asp?Journalid=1755).

Styrelsen har fra Politiet fået oplyst, at Dansk Varemærke Fornyelse A/S har nedlagt deres danske hjemmeside og har stoppet deres aktivitet i Danmark. Politiet har derfor også valgt at henlægge sagen for så vidt angår Dansk Varemærke Fornyelse A/S.

På baggrund af den såkaldte Tegernsee Gruppe’s (bestående af USA, Japan, EPO, England, Tyskland, Frankrig og Danmark) arbejde gennemførte styrelsen den 25. januar 2013 en høring i form af et spørgeskema omkring international patentlovsharmonisering indenfor fire udvalgte emner: 1) Grace Period, 2) Publication of Applications, 3) Conflicting Applications, og 4) Prior User Rights.

På baggrund af de høringer der er gennemført i Tegernsee Gruppen foreligger der en endelig rapport, der indikerer brugernes (fordelt på regioner Europa, USA og Japan) syn på de enkelte elementer indenfor de fire ovennævnte, udvalgte Læs mere...

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242