IP-bloggen

De deltagende patentmyndigheder i den Globale PPH aftale er blevet enige om, at benytte en fælles PPH ansøgningsformular. Det skulle gerne gøre det endnu lettere for myndigheder og brugere at anvende PPH. Se mere om den Globale PPH aftale og den nye PPH formular på dette link: http://www.dkpto.dk/politik-og-jura/internationale-patenteringer/pph-aftaler/global-pph-aftale.aspx
Vi oplever i øjeblikket visse problemer med login via NemID medarbejdersignatur på nøglekort. Der er ikke problemer med de andre login muligheder, og der kan derfor forsat logges ind med NemID medarbejdersignatur på nøglefil og med EPO Smart Cards. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt, og skulle der være problemer i den forbindelse, kan du kontakte Tom Petersen på TPE@dkpto.dk eller 43508220.
Som nævnt i tidligere blogindlæg har Patent- og Varemærkestyrelsen samarbejdet med myndighederne på Færøerne om at ajourføre lovgivningen inden for styrelsens ressort for Færøerne. Sagen bliver i øjeblikket behandlet i Lagtinget på Færøerne, og det forventes, at behandlingen bliver afsluttet i januar 2015.

En samlet ajourføring af lovgivningen for Færøerne vil indebære, at designloven og lov om brugsmodeller bliver sat i kraft for Færøerne, og at en række ændringer af varemærkeloven og patentloven ligeledes bliver sat i kraft. Dette vil bl.a. få betydning for fristen for videreførelse af internationale patentansøgninger Læs mere...

Den særlige komité (Select Committee), der består af repræsentanter fra alle de lande, der deltager i patentreformen, har på et møde den 9. december 2014 principielt godkendt et udkast til regel 1-24 vedrørende enhedspatentbeskyttelse.

Udkast til regel om finansielle spørgsmål (regel 25) vil blive behandlet senere hen i forbindelse med øvrige drøftelser om budgetmæssige og finansielle spørgsmål i relation til enhedspatenter.

Regelsættet er derfor endnu ikke formelt vedtaget.

Regeludkastet kan læses her.

Læs mere...

Patent- og Varemærkestyrelsen er nu live på Designview.

Designview er et online værktøj, der som den designmæssige pendant til TMview, gør det muligt gratis at søge i designs fra de deltagende lande. Med Patent- og Varemærkestyrelsens tilføjelse af omkring 27.000 danske designs giver Designview nu information om og adgang til næsten 2,7 mio. designs fra i alt 23 deltagende kontorer.

Patent- og Varemærkestyrelsens deltagelse i Designview er et resultat af det såkaldte Cooperation Fund samarbejde med OHIM og de europæiske varemærkekontorer om udviklingen af en række databaser og værktøjer.

I dag afholdes en mundtlig høring om 17. udkast til procesreglement for den fælles patentdomstol.

Høringen kan følges live via webstream på Academy of European Law’s hjemmeside. Du kan på samme hjemmeside downloade det 17. udkast til procesreglement.

Høringen begynder kl. 9.00 og slutter kl. 18.00. Se evt. tidligere blogindlæg om høringen her.

I sagerne anlagt ved EU-Domstolen af Spanien mod Rådet for den Europæiske Union og mod Europa-Parlamentet er generaladvokat Yves Bot i dag kommet med sit forslag til afgørelse.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra EU-Domstolen, at generaladvokaten anbefaler, at Spaniens søgsmål vedrørende forordningerne om enhedspatentet og oversættelsesordningerne forkastes. Pressemeddelelsen kan læses her.

Generaladvokatens forslag til afgørelser i de to sager (C-146/13 og C-147/13) vil blive gjort tilgængelige på CURIA’s hjemmeside.

Den Globale PPH aftale er den 1. november 2014 udvidet med to nye lande Østrig og Singapore.

Dermed har danske virksomheder nu mulighed for at benytte den Globale PPH aftale til en hurtig og lettere indgang til patent i følgende 19 lande:

Danmark, Canada, England, Japan, Korea, USA, Rusland, Australien, Finland, Norge, Spanien, Portugal, Sverige, Israel, Ungarn, Island, Nordisk Patent Institut, Østrig og Singapore.

Det betyder også, at Nordisk Patent Instituts PCT arbejde kan anvendes som grundlag for en PPH behandling hos ethvert af medlemmerne i aftalen.

Se mere om den Globale PPH aftale i vores tidligere blogindlæg, eller på den Læs mere...

Det europæiske patentkontor afholder d. 7. november konferencen "Indo-European Conference on Patents for Information and Communications Technologies" i München. Det sker i samarbejde med European Business and Technology Centre og Department of Electronics & Information Technology (DeitY) under Ministry of Communications and Information Technology (Government of India).

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.

Den juridiske arbejdsgruppe under den forberedende komité inviterer til en mundtlig høring om udkast til procesreglement for den fælles patentdomstol.

Høringen vil foregå den 26. november 2014 ved European Law Academy (ERA) i Trier (Tyskland).

Mere end 70 organisationer er inviteret til høringen. Der vil desuden være mulighed for at følge høringen via webcast. Du kan læse mere om høringen - samt downloade 17. udkast til procesreglement - på den forberedende komités hjemmeside.

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243