IP-bloggen

Patent- og Varemærkestyrelsen er nu live på Designview.

Designview er et online værktøj, der som den designmæssige pendant til TMview, gør det muligt gratis at søge i designs fra de deltagende lande. Med Patent- og Varemærkestyrelsens tilføjelse af omkring 27.000 danske designs giver Designview nu information om og adgang til næsten 2,7 mio. designs fra i alt 23 deltagende kontorer.

Patent- og Varemærkestyrelsens deltagelse i Designview er et resultat af det såkaldte Cooperation Fund samarbejde med OHIM og de europæiske varemærkekontorer om udviklingen af en række databaser og værktøjer.

I dag afholdes en mundtlig høring om 17. udkast til procesreglement for den fælles patentdomstol.

Høringen kan følges live via webstream på Academy of European Law’s hjemmeside. Du kan på samme hjemmeside downloade det 17. udkast til procesreglement.

Høringen begynder kl. 9.00 og slutter kl. 18.00. Se evt. tidligere blogindlæg om høringen her.

I sagerne anlagt ved EU-Domstolen af Spanien mod Rådet for den Europæiske Union og mod Europa-Parlamentet er generaladvokat Yves Bot i dag kommet med sit forslag til afgørelse.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra EU-Domstolen, at generaladvokaten anbefaler, at Spaniens søgsmål vedrørende forordningerne om enhedspatentet og oversættelsesordningerne forkastes. Pressemeddelelsen kan læses her.

Generaladvokatens forslag til afgørelser i de to sager (C-146/13 og C-147/13) vil blive gjort tilgængelige på CURIA’s hjemmeside.

Den Globale PPH aftale er den 1. november 2014 udvidet med to nye lande Østrig og Singapore.

Dermed har danske virksomheder nu mulighed for at benytte den Globale PPH aftale til en hurtig og lettere indgang til patent i følgende 19 lande:

Danmark, Canada, England, Japan, Korea, USA, Rusland, Australien, Finland, Norge, Spanien, Portugal, Sverige, Israel, Ungarn, Island, Nordisk Patent Institut, Østrig og Singapore.

Det betyder også, at Nordisk Patent Instituts PCT arbejde kan anvendes som grundlag for en PPH behandling hos ethvert af medlemmerne i aftalen.

Se mere om den Globale PPH aftale i vores tidligere blogindlæg, eller på den Læs mere...

Det europæiske patentkontor afholder d. 7. november konferencen "Indo-European Conference on Patents for Information and Communications Technologies" i München. Det sker i samarbejde med European Business and Technology Centre og Department of Electronics & Information Technology (DeitY) under Ministry of Communications and Information Technology (Government of India).

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.

Den juridiske arbejdsgruppe under den forberedende komité inviterer til en mundtlig høring om udkast til procesreglement for den fælles patentdomstol.

Høringen vil foregå den 26. november 2014 ved European Law Academy (ERA) i Trier (Tyskland).

Mere end 70 organisationer er inviteret til høringen. Der vil desuden være mulighed for at følge høringen via webcast. Du kan læse mere om høringen - samt downloade 17. udkast til procesreglement - på den forberedende komités hjemmeside.

Danske virksomheder med IP-rettigheder(patenter, varemærker, design og brugsmodeller) klarer sig generelt set bedre end gennemsnittet af danske virksomheder, når det kommer til at skabe flere arbejdspladser, større omsætning og øge eksporten. Det dokumenterer Danmarks Statistik i sin seneste publikation: ” Innovation og forskning 2014”.

Danske virksomheder, som beskytter deres IPR (og dermed er IPR-aktive), har fra 2006 til 2012 haft en vækst i beskæftigelsen på tre procent, mens danske virksomheder under et i samme periode har oplevet et fald på seks procent i beskæftigelsen. Også ift. omsætning og eksport har IPR-aktive virksomheder oplevet en større stigning end virksomheder Læs mere...

Den forberedende komité inviterer til test af en prototype for et e-filing system / sagshåndteringssystem til den fælles patentdomstol.

Test og feedback er mulig her.

Formålet med prototypen er at teste holdbarheden af et cloud-baseret, off-the-shelf, konfigureret system til den fælles patentdomstol, hvor data lagres af en leverandør, og sikkert kan tilgås fra ethvert sted.

Du kan læse mere på den forberedende komités hjemmeside.

Lovforslag sendt i høring
Af RBJ, 03-10-2014 11:25:39
Patent- og Varemærkestyrelsen har den 2. oktober 2014 sendt et lovforslag i høring.

Formålet med lovforslaget er bl.a. at etablere en håndhævelsesenhed i Patent- og Varemærkestyrelsen. Herudover indeholder lovforslaget en ændring af kravene i forbindelse med validering af europæiske patenter i Danmark samt en ændring af publiceringsgebyret for patentskrifter.

Se nærmere på høringsportalen.
Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra varemærkeindehavere, som er blevet uopfordret kontaktet af et slovakisk firma, ITPS (International Trademark and Patent Service).

Der er tilsyneladende tale om et privat register, som mod betaling på næsten 1000 Euro tilbyder optagelse i deres register.

Der synes ikke at være nogen fordele ved at være optaget i registeret, og vi vil opfordre indehavere til at være opmærksomme ved disse henvendelser.

Det slovakiske register har ingen forbindelse med Patent- og Varemærkestyrelsen.

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242