IP-bloggen

Fra i dag, 3. juli, har Trine Brams (tbr@dkpto.dk) og Hannah Holm Olsen overtaget roret på IP Client. Trine vil fremover være jeres nye primære kontaktperson omkring IP Client.

Den 6. juli 2015 træder Tyskland og Estland ind i den Globale PPH aftale.

Dermed kan patentansøgere der har modtaget et behandlingsbrev fra fx styrelsen eller en PCT behandling fra Nordisk Patent Institut hvoraf det fremgår, at mindst et af patentkravene udgør noget patenterbart, anmode om fremskyndet sagsbehandling hos patentmyndighederne i ethvert af de deltagende lande.

Den Globale PPH aftale vil den 6. juli 2015 have deltagelse af patentmyndigheder fra følgende 20 lande:

Australien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Island, Israel, Japan, Korea, Nordisk Patent Institut, Norge, Portugal, Rusland, Singapore, Spanien, Sverige, England og USA.

Se mere om den Globale PPH aftale Læs mere...

Europa-Kommissionen har åbnet en offentlig høring om respekt for IPR og forretningshemmeligheder i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer.

Formålet med høringen er at tilvejebringe viden og holdninger med henblik på at afklare, om der er behov for at udarbejde en specifik vejledning, som kan sikre respekten for IPR og forretningshemmeligheder i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer.

Kommissionen anmoder interesserede borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder om at besvare et spørgeskema direkte til Kommissionen. Læs mere...

Den forberedende komité (der arbejder på etablering af den fælles patentdomstol) oplyser, at et udkast til dokument vedrørende retsafgifter vil blive sendt i høring fredag den 8. maj 2015. Høringsperioden er på 12 uger.

Derudover er der lidt info om møde afholdt i komitéen den 5. maj 2015. Du kan læse mere på den forberedende komités hjemmeside.

WIPO User Survey on Madrid System Dependency Principle Issues

WIPO foretager i øjeblikket en undersøgelse blandt Madrid-systemets brugere om den 5-årige afhængighedsperiode fastlagt i Madrid Protokollens art. 6, stk. 3, hvorefter ændringer i gyldigheden eller omfanget af den internationale basisansøgning eller –registrering foretaget eller påbegyndt inden for de første 5 år fra den internationale registreringsdato også får effekt for den internationale registrering.

Spørgeskemaet kan findes her. Deadline for besvarelse er fredag den 31. maj 2015.

Undersøgelsen skal bruges i det videre arbejde med Læs mere...

I sagerne anlagt ved EU-Domstolen af Spanien mod Rådet for den Europæiske Union og mod Europa-Parlamentet har EU-Domstolen den 5. maj 2015 afsagt dom.

Det fremgår af pressemeddelelsen fra EU-Domstolen, at Spaniens søgsmål vedrørende forordningerne om enhedspatentet og oversættelsesordningerne forkastes. Pressemeddelelsen kan læses her.

Dommene i de to sager (C-146/13 og C-147/13) er tilgængelige på CURIA’s hjemmeside.
WIPO afholder den 18. og 19. juni 2015 et seminar i hovedkvarteret i Geneve om Madrid Systemet.

Formålet med seminaret er at skabe øget forståelse for og give praktisk indsigt i Madrid Systemet. Seminaret henvender sig til brugerne af Madrid Systemet både fra industrien og for rådgivere. Dvs. både varemærkerådgivere, in-house rådgivere i virksomheder og advokater. På seminaret gennemgås alle aspekter i forbindelse med indlevering af internationale registreringer. Endvidere vil der være en detaljeret gennemgang af administrative og juridiske implikationer i forbindelse med håndteringen af internationale ansøgninger og registreringer.

Du kan læse mere om seminaret og hvordan Læs mere...
Designloven og lov om brugsmodeller samt en række ændringer af varemærkeloven og patentloven er nu blevet sat i kraft for Færøerne gennem kongelige anordninger. Anordningerne er blevet bekendtgjort på Færøerne den 1. maj 2015 og er trådt i kraft dagen efter bekendtgørelsen, dvs. den 2. maj 2015. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Eva Bernt Høegh.

I dag udkom ”2015 Situation Report on counterfeiting in the European Union”. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Europol og EU-Observationscentret for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder.

Rapporten er den første af sin art og er interessant læsning.

Rapporten fremhæver, at handlen med kopivarer i vidt omfang sker i form af organiseret kriminalitet. Rapporten fremhæver også sammenhængen mellem handlen med kopivarer og andre former for organiseret kriminalitet som fx dokumentfalsk, skatteunddragelse, handel med mennesker (især med henblik på udnyttelse af deres arbejdskraft). Rapporten understreger også, at de kriminelle anser handlen med kopivarer for at være Læs mere...

Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har netop offentliggjort finalisterne til årets europæiske opfinderpris.

Prisen uddeles i fem kategorier:

1. Industri
2. Små- og mellemstore virksomheder
3. Forskning
4. ”lifetime achievement”
5. Ikke-europæiske lande

Der er ingen danske finalister i år - lidt overraskende fristes man til at sige, med den historik danske opfindere har i konkurrencen.

Danmark har gennem årene været særdeles rigt repræsenteret siden prisen blev uddelt første gang i 2006. Danske opfindere har været nomineret ikke færre end fem gange – og tre gange løbet med prisen.

Sidste år vandt Læs mere...

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245