IP-bloggen

Den Europæiske Patentpris er blevet uddelt siden 2006 til de største opfindelser i verden. Danske opfindere har en fornem tradition i konkurrencen med adskillige nomineringer og ikke mindre end tre vindere, den seneste i 2014.

Skal Danmark fortsætte den gode trend så er det bare med at nominere nogle dygtige, danske opfindere.

Prisen uddeles hvert år indenfor følgende kategorier:

• Bedste opfinder i små og mellemstore virksomheder
• Bedste opfinder i ikke-europæiske virksomheder
• Bedste opfinder i industribranchen
• Bedste opfinder i kategorien research
• En opfinder, der har udført en livslang indsats inden for et bestemt område.

Læs mere...


Den første EU-hjemmeside om IPR, specifikt målrettet til unge, er netop gået i luften: www.ideaspowered.eu

Hjemmesiden er lanceret af Det Europæiske Observatorionscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder.

Hjemmesiden samler bidrag fra unge designere, komponister, iværksættere og kunstnere fra hele EU og skal vise, hvordan IPR ligger til grund for og støtter innovation og kreativitet. Hjemmesiden indeholder også en videokonkurrence, som opfordrer de unge til at dele deres erfaringer.

Hjemmesiden har også tilknyttet en Læs mere...


En ny rapport konkluderer, at salget af kopivarer inden for tøj, sko og accessories (fx slips, tørklæder, bælter og handsker) hvert år koster EU mere end EUR 26 mia. og op til 363.000 arbejdspladser.

Rapporten er netop offentliggjort af Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder (herefter "Observatoriet").

Rapporten bygger på en ny undersøgelse foretaget af Observatoriet. Rapporten konkluderer, at salget af kopivarer i EU - inden for tøj, sko og accessories - svarer til næsten 10 % af det samlede salg inden for denne sektor i EU's medlemslande. Rapporten konkluderer også, at handlen med kopivarer gør, at de legitime Læs mere...

Virksomheder, der ejer IP-rettigheder, har generelt:

  • 29 % højere indtjening pr. medarbejder
  • ca. 6 gange så mange ansatte
  • op til 20 % højere lønninger

 …ift. virksomheder, der ikke ejer IP-rettigheder.

Det er nogle af konklusionerne om betydningen af IP-rettigheder i en ny rapport fra The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.

Undersøgelsen er baseret på officielle økonomiske data for mere end 2,3 millioner europæiske virksomheder. Undersøgelsen omfatter patenter, varemærker og design-rettigheder på både nationalt og EU-plan.

Læs mere...

Fra i dag, 3. juli, har Trine Brams (tbr@dkpto.dk) og Hannah Holm Olsen overtaget roret på IP Client. Trine vil fremover være jeres nye primære kontaktperson omkring IP Client.

Den 6. juli 2015 træder Tyskland og Estland ind i den Globale PPH aftale.

Dermed kan patentansøgere der har modtaget et behandlingsbrev fra fx styrelsen eller en PCT behandling fra Nordisk Patent Institut hvoraf det fremgår, at mindst et af patentkravene udgør noget patenterbart, anmode om fremskyndet sagsbehandling hos patentmyndighederne i ethvert af de deltagende lande.

Den Globale PPH aftale vil den 6. juli 2015 have deltagelse af patentmyndigheder fra følgende 20 lande:

Australien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Island, Israel, Japan, Korea, Nordisk Patent Institut, Norge, Portugal, Rusland, Singapore, Spanien, Sverige, England og USA.

Se mere om den Globale PPH aftale Læs mere...

Europa-Kommissionen har åbnet en offentlig høring om respekt for IPR og forretningshemmeligheder i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer.

Formålet med høringen er at tilvejebringe viden og holdninger med henblik på at afklare, om der er behov for at udarbejde en specifik vejledning, som kan sikre respekten for IPR og forretningshemmeligheder i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer.

Kommissionen anmoder interesserede borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder om at besvare et spørgeskema direkte til Kommissionen. Læs mere...

Den forberedende komité (der arbejder på etablering af den fælles patentdomstol) oplyser, at et udkast til dokument vedrørende retsafgifter vil blive sendt i høring fredag den 8. maj 2015. Høringsperioden er på 12 uger.

Derudover er der lidt info om møde afholdt i komitéen den 5. maj 2015. Du kan læse mere på den forberedende komités hjemmeside.

WIPO User Survey on Madrid System Dependency Principle Issues

WIPO foretager i øjeblikket en undersøgelse blandt Madrid-systemets brugere om den 5-årige afhængighedsperiode fastlagt i Madrid Protokollens art. 6, stk. 3, hvorefter ændringer i gyldigheden eller omfanget af den internationale basisansøgning eller –registrering foretaget eller påbegyndt inden for de første 5 år fra den internationale registreringsdato også får effekt for den internationale registrering.

Spørgeskemaet kan findes her. Deadline for besvarelse er fredag den 31. maj 2015.

Undersøgelsen skal bruges i det videre arbejde med Læs mere...

I sagerne anlagt ved EU-Domstolen af Spanien mod Rådet for den Europæiske Union og mod Europa-Parlamentet har EU-Domstolen den 5. maj 2015 afsagt dom.

Det fremgår af pressemeddelelsen fra EU-Domstolen, at Spaniens søgsmål vedrørende forordningerne om enhedspatentet og oversættelsesordningerne forkastes. Pressemeddelelsen kan læses her.

Dommene i de to sager (C-146/13 og C-147/13) er tilgængelige på CURIA’s hjemmeside.

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245