IP-bloggen

Europa-Kommissionen har åbnet en offentlig høring om respekt for IPR og forretningshemmeligheder i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer.

Formålet med høringen er at tilvejebringe viden og holdninger med henblik på at afklare, om der er behov for at udarbejde en specifik vejledning, som kan sikre respekten for IPR og forretningshemmeligheder i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer.

Kommissionen anmoder interesserede borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder om at besvare et spørgeskema direkte til Kommissionen. Læs mere...

Den forberedende komité (der arbejder på etablering af den fælles patentdomstol) oplyser, at et udkast til dokument vedrørende retsafgifter vil blive sendt i høring fredag den 8. maj 2015. Høringsperioden er på 12 uger.

Derudover er der lidt info om møde afholdt i komitéen den 5. maj 2015. Du kan læse mere på den forberedende komités hjemmeside.

WIPO User Survey on Madrid System Dependency Principle Issues

WIPO foretager i øjeblikket en undersøgelse blandt Madrid-systemets brugere om den 5-årige afhængighedsperiode fastlagt i Madrid Protokollens art. 6, stk. 3, hvorefter ændringer i gyldigheden eller omfanget af den internationale basisansøgning eller –registrering foretaget eller påbegyndt inden for de første 5 år fra den internationale registreringsdato også får effekt for den internationale registrering.

Spørgeskemaet kan findes her. Deadline for besvarelse er fredag den 31. maj 2015.

Undersøgelsen skal bruges i det videre arbejde med Læs mere...

I sagerne anlagt ved EU-Domstolen af Spanien mod Rådet for den Europæiske Union og mod Europa-Parlamentet har EU-Domstolen den 5. maj 2015 afsagt dom.

Det fremgår af pressemeddelelsen fra EU-Domstolen, at Spaniens søgsmål vedrørende forordningerne om enhedspatentet og oversættelsesordningerne forkastes. Pressemeddelelsen kan læses her.

Dommene i de to sager (C-146/13 og C-147/13) er tilgængelige på CURIA’s hjemmeside.
WIPO afholder den 18. og 19. juni 2015 et seminar i hovedkvarteret i Geneve om Madrid Systemet.

Formålet med seminaret er at skabe øget forståelse for og give praktisk indsigt i Madrid Systemet. Seminaret henvender sig til brugerne af Madrid Systemet både fra industrien og for rådgivere. Dvs. både varemærkerådgivere, in-house rådgivere i virksomheder og advokater. På seminaret gennemgås alle aspekter i forbindelse med indlevering af internationale registreringer. Endvidere vil der være en detaljeret gennemgang af administrative og juridiske implikationer i forbindelse med håndteringen af internationale ansøgninger og registreringer.

Du kan læse mere om seminaret og hvordan Læs mere...
Designloven og lov om brugsmodeller samt en række ændringer af varemærkeloven og patentloven er nu blevet sat i kraft for Færøerne gennem kongelige anordninger. Anordningerne er blevet bekendtgjort på Færøerne den 1. maj 2015 og er trådt i kraft dagen efter bekendtgørelsen, dvs. den 2. maj 2015. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Eva Bernt Høegh.

I dag udkom ”2015 Situation Report on counterfeiting in the European Union”. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Europol og EU-Observationscentret for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder.

Rapporten er den første af sin art og er interessant læsning.

Rapporten fremhæver, at handlen med kopivarer i vidt omfang sker i form af organiseret kriminalitet. Rapporten fremhæver også sammenhængen mellem handlen med kopivarer og andre former for organiseret kriminalitet som fx dokumentfalsk, skatteunddragelse, handel med mennesker (især med henblik på udnyttelse af deres arbejdskraft). Rapporten understreger også, at de kriminelle anser handlen med kopivarer for at være Læs mere...

Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har netop offentliggjort finalisterne til årets europæiske opfinderpris.

Prisen uddeles i fem kategorier:

1. Industri
2. Små- og mellemstore virksomheder
3. Forskning
4. ”lifetime achievement”
5. Ikke-europæiske lande

Der er ingen danske finalister i år - lidt overraskende fristes man til at sige, med den historik danske opfindere har i konkurrencen.

Danmark har gennem årene været særdeles rigt repræsenteret siden prisen blev uddelt første gang i 2006. Danske opfindere har været nomineret ikke færre end fem gange – og tre gange løbet med prisen.

Sidste år vandt Læs mere...
Patent og varemærkestyrelsen har siden november 2013 været i stand til at kommunikere via den digitale postkasse og har gennem det seneste år testet systemet i forhold til yderligere digitalisering af vores skriftlige kommunikation.

Vi har konstateret at, der er situationer hvor andre kanaler end Digital Post er mere hensigtsmæssig for både vores brugere og for os. Blandt andet har vi konstateret, at en ny onlineserviceløsning vil være mere hensigtsmæssig i forbindelse med gennemførsel af behandling af ansøgninger.

På baggrund af vores undersøgelser har vi derfor besluttet, at udvikle en ny onlineserviceløsning, der kan anvendes af alle vores brugere, herunder rådgivere, Læs mere...

I PCT Newsletter marts 2015 kan man bl.a. læse om ændringer i PCT reglerne, der træder i kraft den 1. juli 2015.

Ændringerne vedrører (tekst klippet fra PCT notits):

  • revising the eligibility criteria for fee reductions for certain applicants from certain countries (amendment of item 5 of the PCT Schedule of Fees1;)
  • removing the fee reduction available for PCT-EASY filings (deletion of item 4(a) of the PCT Schedule of Fees);
  • introducing a requirement for applicants making an express request for early national phase entry to file any request for the restoration of the right of priority at the designated or elected Office within one month from the date of receipt of the express request for Læs mere...

Næste 10

Sider:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244