IP-bloggen

Brug af klassehoveder i varemærkeansøgninger
Af Anja M. Bech Hornecker, 28-11-2012 kl. 13:00
World Intellectual Property Organization (WIPO) har udsendt information notice 23/2012 om Madrid Arrangementet og Protokollen vedrørende Internationale Registreringer af Varemærker. Denne information vedrører brugen af klassehoveder i Niceklassifikationen i forbindelse med angivelse af varer og tjenesteydelser i varemærkeansøgninger.

WIPO er begyndt at modtage internationale ansøgninger, hvor ansøgeren angiver klassehovedet for en eller flere klasser i Niceklassifikationen og samtidig på forskellig vis indikerer, at brugen af klassehovedet skal forstås således, at ansøgningen skal dække alle de termer, som er omfattet af den alfabetiske liste for den pågældende klasse.

WIPO gør opmærksom på, at en sådan anmærkning om intentionen, for hvilke varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen, ikke er forenelig med Rule 9 i the Common Regulation.

Endvidere gør WIPO opmærksom på, at WIPO accepterer anvendelsen af klassehoveder i internationale ansøgninger. Det vil dog i sidste ende være op til det designerede land at bestemme, hvorvidt en anvendelse af klassehovedet i en ansøgning opfattes som at omfatte alle de i klassen hørende vare eller tjenesteydelser jf. den alfabetiske liste eller om ansøgningen alene opfattes som at dække de termer som er omfattet af ansøgningens ordlyd ud fra en betydningsmæssig fortolkning.

Du kan læse meddelelsen fra WIPO her.


Patent- og Varemærkestyrelsen anser en varemærkeansøgning og –registrering som at være dækket af de termer, der direkte er angivet i varefortegnelsen. Der foretages således en fortolkning ud fra ordlyden af ansøgningen. Hvis det er klassehovedet til en given klasse, der er nævnt, vil ansøgningen blive opfattet som at dække de termer, der er omfattet af ordlyden. Såfremt man ønsker, at en ansøgning skal omfatte alle de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af den alfabetiske liste for en given klasse, skal man angive disse varer.

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2323 minus 2