IP-bloggen

Kommissionen åbner ny høring om civil retshåndhævelse af IPR
Af Barbara Suhr-Jessen, 12-12-2012 kl. 12:46

Kommissionen har den 30. november 2012 åbnet for en offentlig høring om civil retshåndhævelse af IPR, som nærmere vedrører håndhævelsestiltagenes tilgængeliged og effektiviteten af processerne.


Formålet med høringen er at tilvejebringe et grundlag for Kommissionens vurdering af det civile retshåndhævelsessystem i EU med henblik på at forbedre det.


Høringen ligger i forlængelse af Kommissionens rapport fra 2010 om anvendelsen af det civile retshåndhævelsesdirektiv (2004/48EC), offentlige høringer i 2011 og 2012 om forbedringsmulighederne på området og en håndhævelseskonference i april 2012.


Den nye høring angår specifikke emner, som er rejst under de foregående høringsprocesser.


Kommissionen anmoder nu myndigheder og interesserede borgere, virksomheder og organisationer om at besvare et detaljeret spørgeskema via Kommissionens høringsportal, hvor både spørgeskemaet og høringsdokumenterne findes: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/intellectual-property-rights_en.htm


Interesserede borgere, virksomheder og organisationer skal selv besvare spørgeskemaet via Kommissionens ovennævnte høringsportal.


For så vidt angår myndighedernes besvarelse af spørgeskemaet, vil Patent- og Varemærkestyrelsen forestå koordineringen af et samlet svar til Kommissionen.

Fristen for afgivelse af høringssvar til Kommissionen er den 30. marts 2013.


Eventuelle henvendelser til Patent- og Varemærkestyrelsen, i anledning af høringen, kan rettes til Barbara Suhr-Jessen (bej@dkpto.dk).

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2329 minus 2