IP-bloggen

Høring - international patentlovsharmonisering
Af Flemming K. Mejl, 25-01-2013 kl. 11:59

Der har gennem de senere år været arbejdet på international patentlovsharmonisering i regi af World Intellectual Property Organizations (WIPO) patentlovskomite og gennem den såkaldte B+ arbejdsgruppe. Dette arbejde har imidlertid ikke ført til noget resultat.

Patentmyndighederne i Japan, USA, England, Frankrig, Tyskland og Danmark samt den Europæiske Patentmyndighed har imidlertid mødtes i 2011 i Tegernsee i Tyskland med det formål at starte en fornyet diskussion af mulighederne for international patentlovsharmonisering. Det var vurderingen, at tidspunktet var det rette bl.a. med henvisning til beslutningen om ændringen af den amerikanske patentlov, der på visse områder ville tilnærme sig europæisk patentlov.

Mødet grundlagde den såkaldte Tegernsee Gruppe, hvis formål har været at drive arbejdet med harmonisering frem.

Tegernsee gruppens arbejde har udmøntet sig i fire faktuelle rapporter, der klarlægger forholdene og lovgivningen omkring de ovennævnte fire hovedemner i de forskellige regioner.

På baggrund af analysearbejdet besluttede direktørerne for patentmyndighederne, at der skulle udarbejdes et spørgeskema til brug for høring af brugerne.

Det vedlagte spørgeskema er resultatet af et analysearbejde foretaget i Tegernsee gruppen.

Spørgeskemaet:
Patent og Varemærkestyrelsen opfordrer dig til at besvare dette spørgeskema.

Spørgeskemaet (som er på engelsk) omhandler spørgsmål indenfor fire hovedemner:

1) Grace Period (skånefrist)
2) Publication of applications (offentliggørelse af ansøgninger)
3) Conflicting applications (kolliderende ansøgninger)
4) Prior User Rights (forbenyttelsesret)

De fire ovennævnte hovedemner er udvalgt som væsentlige emner, der optræder i alle landes lovgivninger men med betydelige forskelle. Da der netop er tale om væsentlige emner, der er afgørende for en patentansøgers retstilling, er det særligt relevant at undersøge mulighederne for at bringe lovgivningerne på disse områder tættere på hinanden. Formålet er således at sikre patentansøgere og andre relevante parter ensartede betingelser på globalt plan, hvilket kan bidrage til at sikre større retssikkerhed og mere transparente processer.

Spørgeskemaet tager ca. en time at besvare, og besvarelsen skal være styrelsen i hænde senest den 1. marts 2013. Besvarelsen kan sendes på e-mail svar@dkpto.dk med C.C. til fsp@dkpto.dk, eller alternativt som post til styrelsen mærket ”Høringssvar, international patentlovsharmonisering, att. FSP”.

Spørgeskemaet (i pdf-format) kan åbnes her.

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2356 minus 2