IP-bloggen

Seneste afgørelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Af Anja M. Bech Hornecker, 12-02-2013 kl. 12:14

Her kommer et resume af seneste afgørelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker:

 

18. januar 2013:


AN 2012 00015 – VA 2010 02011- COPENHAGEN FASHION WEEK - Manglende
særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvist at registrere varemærket VA 2010 02011 COPENHAGEN FASHION WEEK med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke havde det for registrering nødvendige særpræg for nogle af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35 og 41. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde afgørelsen og tillod mærket registreret for alle de af ansøgningen omfattede tjenesteydelser.

31. januar 2013:

AN 2012 00019 – MP 1051490 AIRMATE - Indsigelse – Forvekslelighed

Indehaver af de to ældre danske varemærkeregistreringer VR 1993 04713 AIRMASTER og VR 2002 02425 Airmaster gjorde indsigelse mod gyldigheden af den danske del af det internationale varemærke MP 1051490 AIRMATE med henvisning til forvekslelighed. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.


AN 2012 00017 – VR 2010 02457 GuppyLife - Indsigelse - Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02457 GuppyLife . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 02457 GuppyLife er forveksleligt med indsigers ældre registrering MP 718093 LIFE og EF-registrering CTM 4585295 LIFE . Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.


Du kan læse afgørelserne i deres helhed på ankenævnets hjemmeside.

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2361 minus 2