IP-bloggen

Aftalen om en fælles europæisk patentdomstol er underskrevet
Af Thomas Xavier Duholm, 19-02-2013 kl. 16:31
I dag undertegnede 24 lande – herunder Danmark - aftalen om en fælles europæisk patentdomstol. Se Erhvervs- og Vækstministeriets pressemeddelelse om emnet her og Rådets pressemeddelelse om samme her.

Den europæiske patentreform er således endeligt formelt vedtaget. Ud over den mellemstatslige aftale om en fælles europæisk patentdomstol indeholder reformen to EU-forordninger om enhedspatentbeskyttelse samt en tilhørende oversættelsesordning. Se seneste blog indlæg om patentreformen her.

Domstolsaftalen skal ratificeres (tiltrædes) af minimum 13 medlemsstater, heriblandt UK, Tyskland og Frankrig, før patentreformen træder i kraft. Den kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar 2014. Sideløbende med denne ratifikationsproces, der foretages i de enkelte lande, vil der pågå mange forberedelser indenfor forskellige områder for at sikre, at de praktiske foranstaltninger er på plads, når patentreformen træder i kraft.

Med patentreformen får virksomhederne adgang til enklere og billigere beskyttelse og håndhævelse af sine patenter i Europa. Patentreformen er en forenkling af patentsystemet i Europa, der forventes at bidrage til styrkelse af danske og europæiske virksomheders konkurrenceevne.

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2362 minus 2