IP-bloggen

Seneste afgørelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Af Anja M. Bech Hornecker, 06-05-2013 kl. 08:05

Her kommer et resume af de seneste afgørelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker:

11. marts 2013:

AN 2012 00020 – MP 1032318 – FIPROLINE <w> - Indsigelse – Forvekslelighed

Indehaveren af VR 1995 07342 FRONTLINE <w> samt EU-varemærkeregistreringen 001966787 gjorde indsigelsen mod foreløbig registrering af MP 1032318 FIPROLINE <w> med henvisning til forvekslelighed og direkte varesammenfald i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

26. marts 2013:

AN 2012 00022 – VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> – Indsigelse – Manglende særpræg


Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <W>. Indsiger gjorde gældende, at det ansøgte varemærke manglede særpræg, og at mærket var vildledende. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke anmodningen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

11. april 2013:

AN 2012 00024 – VA 2010 03694 IDEAL-LINE <w> – Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvist at registrere varemærket VA 2010 03694 IDEAL-LINE <w> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke havde det for registrering nødvendige særpræg for de ansøgte varer i klasse 7 og 37. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

15. april 2013:

AN 2012 00013 – VR 2007 01946 – Graceland <w> - Administrativ ophævelse – Forvekslelighed


Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærkeregistreringen VR 2007 01946 Graceland <w>. Begæringen blev begrundet med, at registreringen er forvekslelig med anmoders ældre CTM-registrering 004387296 Graceland <w>. Endvidere anførte anmoder, at der er tale om sammenfald i tjenesteydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen tog begæringen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

16. april 2013:

AN 2012 00021 – VR 2010 03096 STORM <w> - Indsigelse – Forvekslelighed


Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 03096 STORM <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 03096 STORM <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærkeregistrering CTM 2707925 STORM CASE <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

 

26. april 2013:

AN 2012 00026 – VR 1953 00456 CENTER <w> - Adm. ophævelse – Manglende brug

Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1953 00456 CENTER <w> med henvisning til manglende opfyldelse af brugspligten. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis begæringen til følge og ophævede registreringen for alle varer i klasse 30 med undtagelse af ”chokolade med fyld”. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

 

AN 2012 00029 – MP 1080281 NANOMASS <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1080281 NANOMASS <w> i klasse 9 med den begrundelse, at det ansøgte mærke manglede det til registrering fornødne særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.


Du kan læse alle afgørelserne i deres helhed på ankenævnets hjemmeside. Her kan du også søge i alle afgørelser fra ankenævnet.

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2398 minus 2