IP-bloggen

EU-statistik over toldmyndighedernes tilbageholdelser af kopivarer
Af Barbara Suhr-Jessen, 21-08-2013 kl. 16:41

   Stop piraterne
Europa-Kommissionen har offentliggjort sin årlige rapport om toldmyndighedernes tilbageholdelser af varer, som mistænkes for at være piratkopierede eller varemærkeforfalskede.


I den anledning har Kommissionen også udsendt en pressemeddelelse, som bl.a. fremhæver de følgende konklusioner:


”Ifølge Kommissionens årlige rapport om toldforanstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder tilbageholdt toldmyndighederne i EU i 2012 næsten 40 mio. varer, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. Selvom tallet er mindre end i 2011, løber de tilbageholdte varer stadig op på en høj værdi af næsten 1 mia. EUR. Rapporten indeholder også statistik over typer, oprindelsessteder og transportmetoder for de forfalskede varer, der tilbageholdes ved EU's ydre grænser. Cigaretter udgjorde en stor andel af tilbageholdelserne (31 %), diverse varer (f.eks. flasker, lamper, lim, batterier og vaskepulver) var næststørste kategori (12 %) efterfulgt af emballeringsmateriale (10 %). Post- og kurérpakker udgjorde fortsat omkring 70 % af toldvæsenets interventioner i 2012, og 23 % af de tilbageholdte pakker indeholdt lægemidler.Hvad angår de forfalskede varers oprindelsessted, var Kina fortsat den primære kilde. Andre lande var dog primær kilde for visse specifikke varekategorier, såsom Marokko for fødevarer, Hongkong for CD'er/DVD'er og andre tobaksvarer (primært elektroniske cigaretter og flydende opfyldning til dem) og Bulgarien for emballeringsmaterialer. Omkring 90 % af alle tilbageholdelser blev enten destrueret, eller der blev indledt en retssag for at fastslå overtrædelsen.”


Pressemeddelelsen med link til hele Kommissionens rapport for 2012 kan læses via dette link til stoppiraterne.dk.


Kommissionen bemærker i øvrigt på side 12 i rapporten, at antallet af tilbageholdte varer generelt har varieret over de sidste 10 år, og at dette ofte skyldes et begrænset antal tilbageholdelser af meget store forsendelser.


Tallene for de enkelte landes tilbageholdelser – herunder de danske toldmyndigheders – kan findes på side 24 i rapporten.

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2443 minus 2