IP-bloggen

Seneste afgørelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Af Anja M. Bech Hornecker, 10-09-2013 kl. 12:11

Her kommer et resume af de seneste afgørelser fra Ankenævent for Patenter og Varemærker:

27. juni 2013:

AN 2012 00028 – PR 177040  "Ultrasonisk forbrugsmåler med låsemekanisme – Indsigelse"

Der blev fremsat indsigelse mod DK patent PR 177040 ”Ultrasonisk forbrugsmåler med låsemekanisme” med den begrundelse, at patentet skal erklæres ugyldigt. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede patentet i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som hjemviste sagen til styrelsen til fornyet behandling.

20. august 2013:

AN 2013 00003 – VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 01199 KISS-kost <w> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke havde det for registrering nødvendige særpræg for nogle af de ansøgte tjenesteydelser i klasserne 16, 41 og 44. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse og tillod registrering af mærket for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser.

21. august 2013:

AN 2013 00004 – VA 2011 02834 READY BREW <w> – Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvist at registrere varemærket VA 2011 02834 READY BREW <w> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke havde det for registrering nødvendige særpræg for nogle af de ansøgte varer i klasse 30. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

Du kan læse alle afgørelserne på Ankenævnets hjemmeside.

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2455 minus 2