IP-bloggen

IP-Rettens fremtid i et europæisk perspektiv
Af Signe L. Hansen, 31-10-2013 kl. 16:30

Som afslutning på IP-Rettens Dag vil Jesper Kongstad og Henrik Rothe give deres perspektiver på IP-rettens fremtid i et europæisk perspektiv.


Jesper Kongstad lægger ud med at understrege, at IP-retten er udfordret. Han frygter dog ikke for IP-rettens overlevelse. IP-retten er robust – den har prøvet meget og er overlevet gang på gang.

USAs velmenende forsøg på at forhindre PAEs/patenttrolde kan imidlertid føre til, at det europæiske system bliver påvirket, og det vækker lidt bekymring hos Jesper Kongstad.

Jesper Kongstad påpeger derfor vigtigheden af, at vi fortsat forfiner IP-retten og sørger for, at systemerne ikke sander til i administrative procedurer og uhensigtsmæssigheder. Da IP-systemerne bliver mere og mere globale er det desuden vigtigt, at vi er med til at påvirke denne proces fra start.

Virksomheder opfordredes til at fortælle styrelsen om deres historier og deres erfaringer med IPR – gode som dårlige.

Henrik Rothe fortæller, at Danmark altid møder velforberedte til forhandlingerne i EU og har en pragmatisk indgangsvinkel og holdning til tingene. Derfor bliver der i høj grad lyttet til os.

Mange IP rettigheder reguleres af nationale domstole. De fleste af medlemslandenes domstole er velfungerende, og der er ikke den store forskel mellem fortolkningerne.

Både på nationalt og internationalt niveau skal vi dog sikre os, at vi har et bæredygtigt niveau – også på rådgiversiden. Ved også at have rådgiverne ombord sikrer vi, at der ikke sker en centralisering af IP-rådgivning i Europa. Det vil bl.a. være fordyrende. 

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2489 minus 2