IP-bloggen

Nyheder fra Nice Klassifikationens verden
Af Kathrine Spinner Madsen, 07-01-2014 kl. 15:00

Den 1. januar 2014 trådte den nye version af Nice Klassifikationen i kraft. Der er tale om 2014 versionen af den 10. udgave af Nice Klassifikationen. Den nye version går i WIPO under navnet NCL (10-2014).

Nice Klassifikationen version 10-2014 ligger på dansk på vores hjemmeside:

http://www.dkpto.dk/vaerktoejer/klassifikationer/nice-klassifikation.aspx  

Endvidere kan den nye version findes på WIPO’s hjemmeside på engelsk og fransk. På WIPO’s hjemmeside kan du også se hvilke ændringer, der er lavet i hver klasse. Dette gøres ved at vælge ”Modifications” i fanebladet øverst til højre:

http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20140101/modifications/#?pagination=no&lang=en&_suid=1388996167215011192095799965007


Den 1. januar 2014 var også datoen hvor en ny praksis i forhold til klassehovederne trådte i kraft. Kort fortalt er der tale om en ny fælles praksis i EU vedrørende klassehoved-termerne i Nice Klassifikationen, som går ud på, at der er 11 termer i klassehovederne, der ikke længere umiddelbart kan accepteres til registrering, fordi de ikke er tilstrækkelig klare og præcise.

Du kan læse mere i vores brugerbrev af den 20. november 2013 om hvilke termer, der er tale om samt hvordan styrelsen har valgt at implementere praksisændringen.

Brugerbrevet finder du her:

http://ip-professionelle.dkpto.dk/media/21892587/brugerbrev%20fra%20varemærkeenheden%2020%20november%202013.pdf

Kommentarer

Ingen kommentarer tilknyttet


Tilføj kommentar

*Nødvendige felter
Navn*:
E-mail:
Hjemmeside:
Kommentar*:
max. 4000 tegn
Antal tegn:
Sikkerhed*
Hvad er
2513 minus 2